Arama:

Kobilerin büyük çoğunluğu günümüzde, var olan ekonomik şartların etkisiyle de sadece günü kurtarmakla yetinmektedirler. Bunun sonucu olarak da değişimi takip edememekte ya da takip etse de firmalarına bunu adapte etmeyerek kendilerine özgü bir sistemle işlerini sürdürmektedirler.

Arge çalışmaları yatırım gerektirmekte, bu da maliyetleri etkilemektedir. Yüksek maliyet ve yatırım geri dönüşümü uzun zaman alması, argesi yapılan ürünün piyasa sonuçlarının kesin olmaması nedenlerinden dolayı kobiler bu konuda yatırım yapmayı düşünmemektedirler.

Bu durumda, firmanın altyapısı ve piyasaya arzetmek istediği ürünün arge çalışması ile ilgili gerekli araştırmayı yaparak, süreçlerle ilgili danışmanlık hizmeti veriyoruz.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
1- Firma özelinde firma bilgilerini alarak tüm faydalanabilecekleri hibe, kredi vb, detaylı güncel rapor vermek.
2- Firmanın kendi başına yaptığı projeyi ilgili kuruma sunmadan önce son bir kez kontrol ve analiz yapmak.