Arama:

Bu program ile, proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması amaçlanmaktadır.

Program kapsamında KOBİ’ler aşağıdaki desteklerden faydalanabilmektedir:

 • Yurt Dışı İş Gezisi Desteği
 • Tanıtım Desteği
 • Eşleştirme Desteği
 • Nitelikli Eleman İstihdam Desteği
 • Danışmanlık Desteği
 • Eğitim Desteği
 • Enerji Verimliliği Desteği
 • Tasarım Desteği
 • Sınai Mülkiyet Hakları Desteği
 • Belgelendirme Desteği
 • Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği
 • Bağımsız Denetim Desteği
 • Lojistik Desteği
 • Gönüllü Uzmanlık Desteği

Başvuru ve Değerlendirme

  Destek Programlarından yararlanacakların KOSGEB veri tabanında yer alması gerekmektedir. Başvurular; ilgili destek programı ve uygulama esaslarına göre değerlendirilmektedir.