Arama:

Kobi’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırıcı programlar hazırlayarak, kobilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak için çalışan KOSGEB’in desteklediği faaliyet alanları ve sektörler aşağıda belirtilmiştir.

Madencilik ve Taş Ocakçılığı

 • Kömür ve Linyit Madenciliği

İmalat

 • Gıda Ürünlerinin İmalatı
 • Balık,Kabuklu Deniz Hayvanları ve Yumuşakçaların İşlenmesi ve Saklanması
 • Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması
 • Şeker İmalatı
 • Kakao, Çikolata ve Şekerleme İmalatı
 • Fırın ve Unlu Mamüller İmalatı
 • Öğütülmüş Hububat İmalatı
 • İçecek İmalatı (Alkolsüz)
 • Tütün Ürünlerinin İmalatı
 • Tekstil Ürünlerinin İmalatı
 • Dokuma Sektörü
 • Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı
 • Kağıt ve Kağıt Ürünlerinin İmalatı
 • Ağaç ve Mantar Ürünlerinin İmalatı(Mobilya Hariç)
 • Kayıtlı Medyanın Basılması ve Çoğaltılması
 • Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı
 • Temel Eczacılık Ürünlerinin İmalatı
 • Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı
 • Ana Metal Sanayi
 • Elektronik Aletlerin İmalatı
 • Motorlu Kara Taşıtı ve Römork İmalatları
 • Mobilya İmalatı

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı

 • Elektrik Enerjisinin Üretimi, İletimi ve Dağıtımı
 • Gaz İmalatı
 • Ana Şebekede Üzerinden Gaz Yakıtlarının Dağıtımı
 • Buhar ve İklimlendirme Temini

Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri

 • Kanalizasyon
 • Suyun Toplanması, Arıtılması ve Dağıtılması
 • Atıkların Toplanması
 • Hurdaların Parçalara Ayrılması

İnşaat

 • Bina İnşaatı
 • Yıkım ve Şantiyenin Hazırlanması
 • Köprüler ve Tünellerin İnşaatı
 • Test Sondajı ve Delme
 • Çatı İşleri
 • Elektrik ve Telekomünikasyon için Hizmet Projelerinin İnşaatı

Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı

 • Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti
 • Motorlu Kara Taşıtlarının Bakım ve Onarımı
 • Gıda, İçecek ve Tütün Toptan Ticareti
 • Belirli Bir Ürüne Tahsis Edilmemiş Mağazalardaki Gıda, İçecek ve Tütün Toptan Ticareti
 • Ev Eşyalarının Toptan Ticareti
 • Takım Tezgahlarının Toptan Ticareti
 • Büro Mobilyalarının Toptan Ticareti
 • Perakende Ürün Ticareti

Ulaştırma ve Depolama

 • Kara Taşımacılığı ve Boru Hattı Taşımacılığı
 • Su Yolu Taşımacılığı
 • Havayolu Taşımacılığı
 • Taşımacılık için Depolama ve Destekleyici Faaliyetler
 • Posta ve Kurye Faaliyetleri

Bilgi ve İletişim

 • Yayımcılık Faaliyetleri
 • Kitap ve Gazetelerin Yayımı
 • Programcılık ve Yayıncılık Faaliyetleri
 • Telekomünikasyon
 • Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler
 • Bilgi Hizmetleri Faaliyetleri

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler

 • İdare Merkezi Faaliyetleri; İdari Danışmanlık
 • Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik Muayene ve Analiz
 • Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri
 • Reklamcılık ve Pazar Araştırması

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetler

 • Kiralama ve Leasing(Finansal Kiralama) Faaliyetleri
 • İstihdam Faaliyetleri(İş veya İşçi Bulma
 • Seyahat Acentesi, Tur Operatörü ve Diğer Rezervasyon Hizmetleri ile ilgili Faaliyetler
 • Güvenlik ve Soruşturma Faaliyetleri
 • Binalar ile ilgili Hizmetler ve Çevre Düzenlemesi Faaliyetleri

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor

 • Kütüphaneler, Arşivler, Müzeler ve Diğer Kültürel Faaliyetler
 • Tarihi Alanlar ve Yapılar ile Turistik Yerlerin İşletilmesi