Arama:

Ülke ekonomisi için katma değer yaratacak yeni işletmelerin en etkili ve hızlı bir altyapı ile iş hayatına dahil olmasını sağlarken, varolan işletmeler için de yaratıcı yönetim eğitim ve danışmanlığı hizmetlerini üretmektedir.