Arama:

Bu destek programı ile yenilikçi faaliyetlerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge kültürünün oluşturulması, inovatif fikirlere sahip girişimcilerin desteklenmesi ve yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’lerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programdan kimler faydalanabilir?

  • KOBİ’ler,
  • Girişimciler

Bu destek programı, “Ar-Ge İnovasyon Programı” ve “Endüstriyel Uygulama Programı” olmak üzere 2 alt programdan oluşmaktadır.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

    • Bu destekten; araştırma, geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler-girişimciler yararlanabilir. Desteklenecek Giderler:
  • İşlik Desteği
  • Kira Desteği
  • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
  • Personel Gideri Desteği
  • Başlangıç Sermayesi Desteği
  • Proje geliştirme desteği