Arama:

Aşağıdaki liste KOSGEB tarafından resmi internet sitesinde desteklenmeyen sektör şeklinde yayınlanmış geçerliliği yapılacak olan bir sonraki düzenlemeye kadar geçerlidir.

Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık

 • Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
 • Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerin toplanması
 • At ve at benzeri diğer hayvan yetiştiriciliği
 • Avcılık, tuzakla avlanma ve ilgili hizmet faaliyetleri
 • Baharatlık, aromatik (ıtırlı), uyuşturucu nitelikte ve eczacılıkla ilgili bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
 • Balıkçılık
 • Bitkisel üretim için tohumun işlenmesi
 • Bitkisel üretimi destekleyici faaliyetler
 • Çeltik (kabuklu pirinç) yetiştirilmesi
 • Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
 • Deniz balıkçılığı
 • Deniz ürünleri yetiştiriciliği
 • Deve ve devegillerin yetiştiriciliği
 • Diğer ağaç ve çalı meyvelerinin ve sert kabuklu meyvelerin yetiştirilmesi
 • Diğer çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
 • Diğer hayvan yetiştiriciliği
 • Diğer sığır ve manda yetiştiriciliği
 • Dikim için bitki yetiştirilmesi
 • Domuz yetiştiriciliği
 • Hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
 • Hayvan üretimini destekleyici faaliyetler
 • Hayvansal üretim
 • İçecek üretiminde kullanılan bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
 • Karma çiftçilik
 • Koyun ve keçi yetiştiriciliği
 • Kümes hayvanları yetiştiriciliği
 • Lifli bitkilerin yetiştirilmesi
 • Orman yetiştirme (Silvikültür) ve diğer ormancılık faaliyetleri
 • Ormancılık için destekleyici faaliyetler
 • Sebze, kavun-karpuz, kök ve yumru sebzelerin yetiştirilmesi
 • Su ürünleri yetiştiriciliği
 • Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği
 • Şeker kamışı yetiştirilmesi
 • Tahılların (pirinç hariç), baklagillerin ve yağlı tohumların yetiştirilmesi
 • Tarımı destekleyici faaliyetler ve hasat sonrası bitkisel ürünler ile ilgili faaliyetler
 • Tatlı su balıkçılığı
 • Tatlı su ürünleri yetiştiriciliği
 • Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) diğer bitkisel ürünlerin yetiştirilmesi
 • Tomrukçuluk
 • Tropikal ve subtropikal meyvelerin yetiştirilmesi
 • Turunçgillerin yetiştirilmesi
 • Tütün yetiştirilmesi
 • Üzüm yetiştirilmesi
 • Yabani olarak yetişen odun dışı ürünlerin toplanması
 • Yağlı meyvelerin yetiştirilmesi
 • Yumuşak çekirdekli meyvelerin ve sert çekirdekli meyvelerin yetiştirilmesi

Toptan ve Perakende

 • Sadece alkollü içecek toptan ticareti yapanlar
 • Tütün ürünlerinin toptan ticareti

Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri

 • Bar, taverna, kokteyl salonu, diskotek, birahane, kahve salonu hizmeti verenler desteklenmez

Bilgi ve İletişim

 • Sinema filmi, video yapım faaliyetleri yapanlar
 • Sinema filmi, video çekim sonrası faaliyetleri yapanlar
 • Sinema filmi, video dağıtım faaliyetleri yapanlar.
 • Sinema filmi gösterim faaliyetleri
 • Ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri

Finans ve Sigorta Sektörü

 • Parasal aracı kuruluşların faaliyetleri
 • Diğer kredi verme faaliyetleri
 • Diğer parasal aracılık faaliyetleri
 • Emeklilik fonları
 • Finansal kiralama
 • Finansal piyasaların yönetimi
 • Fon yönetimi faaliyetleri
 • Hayat sigortası
 • Hayat sigortası dışındaki sigortalar
 • Holding şirketlerinin faaliyetleri
 • Menkul kıymetler ve emtia sözleşmeleri simsarlığı
 • Merkez bankası faaliyetleri
 • Reasürans
 • Risk ve hasar değerlemesi
 • Sigorta
 • Sigorta acentelerinin ve brokerların faaliyetleri
 • Sigorta ve emeklilik fonları hariç başka yerde sınıflandırılmamış diğer finansal hizmet faaliyetleri
 • Sigorta ve emeklilik fonları hariç diğer finansal hizmet faaliyetleri
 • Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı diğer faaliyetler
 • Sigorta ve emeklilik fonları hariç, finansal hizmetler için yardımcı faaliyetler
 • Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı diğer faaliyetler
 • Sigorta ve emeklilik fonuna yardımcı faaliyetler
 • Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar
 • Tröstler, fonlar ve diğer mali varlıklar

Gayrimenkul Faaliyetleri

 • Kendine ait gayrimenkulün alınıp satılması
 • Kendine ait veya kiralanan gayrimenkulün kiraya verilmesi veya işletilmesi
 • Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olan gayrimenkul faaliyetleri
 • Gayrimenkul acenteleri
 • Bir ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak gayrimenkulün yönetilmesi

Teknik, Meskleki ve Bilimsel Sektörler

 • Hukuk faaliyetleri
 • Muhasebe, defter tutma ve denetim faaliyetleri; vergi müşavirliği
 • Veterinerlik hizmetleri

Eğitim

 • Okul öncesi eğitim
 • Ortaöğretim
 • Genel ortaöğretim
 • Teknik ve mesleki orta öğretim
 • Yükseköğretim hizmetleri
 • Ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde olmayan eğitim
 • Yükseköğretim
 • Diğer eğitim
 • Sporlar ve eğlence eğitimi
 • Kültürel eğitim
 • Sürücü kursu faaliyetleri
 • Başka yerde sınıflandırılmamış diğer eğitim
 • Eğitimi destekleyici faaliyetler

Sağlık ve Sosyal Hizmetler

 • Hastane hizmetleri
 • Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
 • Genel hekimlik uygulama faaliyetleri
 • Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri
 • Dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri
 • İnsan sağlığı ile ilgili diğer hizmetler
 • Hemşireli yatılı bakım faaliyetleri
 • Zihinsel engellilere, ruh hastalarına ve madde bağımlılarına yönelik yatılı bakım faaliyetleri
 • Yaşlılar ve bedensel engellilere yönelik yatılı bakım faaliyetleri
 • Diğer yatılı bakım faaliyetleri
 • Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler
 • Barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal hizmetler
 • Çocuk bakım (kreş, vb.) faaliyetleri
 • Başka yerde sınıflandırılmamış barınacak yer sağlanmaksızın verilen diğer sosyal yardım hizmetleri

Eğlence, Kültür Sanat ve Spor Sektörü

 • Yaratıcı sanatlar, gösteri sanatları ve eğlence faaliyetleri
 • Diğer eğlence ve dinlence faaliyetleri
 • Diğer spor faaliyetleri
 • Eğlence parkları ve lunaparkların faaliyetleri
 • Eğlence ve dinlence faaliyetleri
 • Form tutma salonları ile vücut geliştirme salonları
 • Gösteri sanatları
 • Gösteri sanatlarını destekleyici faaliyetler
 • Kumar ve müşterek bahis faaliyetleri
 • Sanat tesislerinin işletilmesi
 • Sanatsal yaratıcılık faaliyetleri
 • Spor faaliyetleri
 • Spor klüplerinin faaliyetleri
 • Spor tesislerinin işletilmesi

Üyelik Gerektiren Sektörler

 • Hamam, sauna, solaryum salonu, masaj salonu ve benzeri yerlerin faaliyetleri